Psaltaren 103
NUB

Psaltaren 103

103
Psalm 103
Lovprisning för Herrens godhet
1Av David.
Lova#103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna. Herren, min själ!
Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.
2Lova Herren, min själ,
och glöm inte allt det goda han har gjort.
3Han förlåter mig alla mina synder.
Han helar mig från alla sjukdomar.
4Han räddar mig från graven.
Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.
5Han fyller mitt liv med allt som är gott,
och jag blir ung igen som en örn.
6 Herren handlar rättfärdigt
och skaffar de förtryckta rättvisa.
7Han lät Mose få veta hans förehavanden,
och Israels folk hans gärningar.
8 Herren är barmhärtig och nådig,
sen till vrede och rik på nåd.
9Han går inte ständigt till rätta,
hans vrede varar inte för evigt.
10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,
han lönar oss inte efter våra missgärningar.
11Så hög som himlen är över jorden
så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.
12Så långt bort som öster är från väster
kastar han våra överträdelser från oss.
13Som en far förbarmar sig över barnen
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
14För han vet hur vi är skapade,
han minns att vi bara är stoft.
15Människans dagar är som gräset,
hon blomstrar som en blomma på ängen;
16när vinden drar fram över den är den borta,
och dess plats kommer inte ihåg den mer.
17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
mot dem som fruktar honom,
och hans rättfärdighet till kommande generationer,
18till dem som håller hans förbund
och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 Herren har rest sin tron i himlen,
och han regerar över allt.
20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,
som lyder och utför hans befallningar.
21Lova Herren, alla hans härskaror
som tjänar honom och gör hans vilja.
22Lova Herren, alla hans verk,
överallt där han härskar.
Lova Herren, min själ!

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.