Jakob 1:5

Jakob 1:5 NUB

Om någon av er saknar vishet ska han be till Gud, som ger åt alla, generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om.
NUB: nuBibeln
Dela

Jakob 1:5

Dela