Hebreerbrevet 8:5

Hebreerbrevet 8:5 NUB

Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.”
NUB: nuBibeln
Dela