Hebreerbrevet 8
NUB

Hebreerbrevet 8

8
Jesus är överstepräst i ett nytt förbund
1Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen#8:1 Jfr Ps 110:1. 2och tjänar i helgedomen, i det sanna förbundstältet, som inte är rest av människor utan av Herren själv.
3En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något. 4Om han fortfarande var här på jorden skulle han inte vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer lagen kräver. 5Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.”#8:5 Se 2 Mos 25:40. 6Kristus däremot har ett överlägset prästämbete, för han är medlare i ett bättre förbund, som vilar på bättre löften.
7Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det inte behövt ersättas med ett annat. 8Men Gud anklagade folket för dess brister och sa:
”Det ska komma en tid, säger Herren,
då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,#8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.
9inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder,
när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.
De höll ju inte fast vid mitt förbund,
och därför brydde jag mig inte om dem längre, säger Herren.
10Men detta är det förbund jag efter denna tid
ska ingå med Israels folk, säger Herren:
Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen
och skriva dem i deras hjärtan.
Jag ska vara deras Gud,
och de ska vara mitt folk.
11Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga:
’Lär känna Herren’,
för då ska alla känna mig,
från den minste till den störste.
12För jag ska förlåta dem deras ondska,
och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”#8:12 Se Jer 31:31-34.
13Han talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första är föråldrat, och det gamla och föråldrade ska snart försvinna.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln