Hebreerbrevet 8:10

Hebreerbrevet 8:10 NUB

Men detta är det förbund jag efter denna tid ska ingå med Israels folk, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
NUB: nuBibeln
Dela