Hebreerbrevet 13:13

Hebreerbrevet 13:13 NUB

Så låt oss gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek.
NUB: nuBibeln
Dela