Hebreerbrevet 13
NUB

Hebreerbrevet 13

13
Avslutande förmaningar
1Fortsätt att älska varandra så som syskon bör göra. 2Kom ihåg att visa gästfrihet, för genom detta har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det. 3Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni satt fängslade tillsammans med dem. Dela smärtan med dem som blir misshandlade, som om det var er egen kropp det gällde.
4Se till att alla respekterar äktenskapet och att den äkta sängen hålls obefläckad. Gud kommer ju att döma dem som lever i sexuell omoral och är otrogna i sitt äktenskap. 5Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt:
”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.”#13:5 Se 5 Mos 31:6.
6Därför kan vi också tryggt säga:
”Herren är min hjälpare,
jag är inte rädd.
Vad kan en människa göra mot mig?”#13:6 Se Ps 118:6.
7Tänk på era ledare, som förkunnat Guds budskap för er. Se på hur de varit ända till livets slut, och ha deras tro som föredöme. 8Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. 9Låt er inte lockas av allehanda främmande läror. Det är bra att hjärtat blir stärkt av nåden, inte av en viss sorts mat. De som fokuserat på sådant har inte haft någon nytta av det.
10Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänstgör i förbundstältet inte har rätt att äta. 11Översteprästen bär in blodet av de slaktade djuren i helgedomen som syndoffer, och djurens kroppar bränns utanför lägret.#13:11 Jfr 9:2-5 och 3 Mos 16:27. 12Därför led Jesus också utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod.
13Så låt oss gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. 14Här har vi ju inte någon stad som består, utan vi söker den som ska komma.
15Låt oss därför genom honom ständigt ge vårt hyllningsoffer till Gud, en frukt från de läppar som prisar hans namn. 16Glöm inte heller att göra gott mot andra och dela med er av det ni har, för sådana offer behagar Gud.
17Lyssna till era ledare och rätta er efter dem. De vakar över ert andliga liv och ska en dag avlägga räkenskap. Låt dem känna att deras uppgift är en glädje, och inte en tung börda. Det vinner ni alla på.
Slutord
18Be för oss, för vi vet att vi har ett gott samvete och vill handla rätt i allt vad vi gör. 19Särskilt vill jag att ni ska be för att jag snart ska kunna komma till er.
20Må fridens Gud, som genom det eviga förbundets blod har fört vår Herre Jesus, fårens store herde, upp från de döda, 21låta er fullkomnas i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Hans är äran i all evighet, amen.
22Så ber jag er, syskon, att med tålamod ta vara på de förmaningar som jag har skrivit här i mitt korta brev.
23Jag kan berätta för er att vår bror Timotheos har sluppit ut ur fängelset, och om han kommer hit snart, ska jag besöka er tillsammans med honom.
24Hälsa alla era ledare och alla de heliga. De troende som är från Italien hälsar till er.
25Nåd åt er alla.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln