1 Thessalonikerbrevet 5:14

1 Thessalonikerbrevet 5:14 NUB

Vi uppmanar er, syskon, att tillrättavisa dem som inte sköter sig, uppmuntra de missmodiga, ta väl hand om de svaga och ha tålamod med alla.
NUB: nuBibeln
Dela