1 Thessalonikerbrevet 3:8

1 Thessalonikerbrevet 3:8 NUB

Nu kan vi leva upp igen, när ni står fasta i Herren.
NUB: nuBibeln
Dela