1 Thessalonikerbrevet 3:3

1 Thessalonikerbrevet 3:3 NUB

så att ingen vacklar under dessa svårigheter. De ingår i vad som ligger framför oss, det visste ni redan.
NUB: nuBibeln
Dela