1 Thessalonikerbrevet 3:13

1 Thessalonikerbrevet 3:13 NUB

så att ni alltmer styrkas i era hjärtan och kan stå klanderfria och heliga inför vår Gud och Fader, den dag då vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.
NUB: nuBibeln
Dela