Matteusevangeliet 2
SB

Matteusevangeliet 2

2
Lärda män från östern
1 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid hände sig att lärda män från östern kom till Jerusalem 2 och frågade: ˮVar är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att hylla honom.ˮ 3 När kung Herodes hörde det blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 4 Han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Kristus skulle födas. 5 De svarade: ˮI Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: 6 Du Betlehem i Juda land är inte minst bland ledarna i Juda, från dig ska nämligen utgå en ledare som ska vara en herde för mitt folk Israel
7 Då kallade Herodes i hemlighet till sig de lärda männen och frågade dem när stjärnan hade visat sig. 8 Sedan sände han dem till Betlehem och sa: ˮGå och sök noga efter barnet. Och underrätta mig när ni har funnit honom, så att även jag kan komma och hylla honom.ˮ 9 Efter att ha lyssnat på kungen gav de sig av. Och det hände att stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. 10 När de såg stjärnan fylldes de av en översvallande stor glädje. 11 De gick in i huset och fick se barnet med Maria, hans mor. Då föll de ner och hyllade honom. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. 12 Och efter att de i en dröm hade varnats för att återvända till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land.
Flykten till Egypten
13 När de lärda männen hade gett sig av hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig för Josef i en dröm och sa: ˮStig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.ˮ 14 Josef steg då upp och tog med sig barnet och hans mor och begav sig om natten till Egypten. 15 Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Jag kallade min son ut ur Egypten.
Herodes massaker på små pojkar
16 När Herodes såg att han hade blivit förd bakom ljuset av de lärda männen blev han ursinnig. Han beordrade massaker på alla pojkar i Betlehem och dess omgivning som var två år eller därunder, detta enligt den tid han tagit reda på av de lärda männen. 17 Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: 18 I Rama hördes rop, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, hon vägrade låta sig tröstas, för de fanns inte mer.
Återkomsten till Nasaret
19 När Herodes var död hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig i en dröm för Josef i Egypten 20 och sa: ˮStig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda.ˮ 21 Josef steg då upp och tog med sig barnet och hans mor och kom till Israels land. 22 Men när han hörde att Archelaos var kung över Judeen efter sin far Herodes vågade han inte bege sig dit. Efter att ha varnats i en dröm begav han sig till Galileens område. 23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré.

Copyright © svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt


Lär dig mer om Svenskbibel

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.