Matteusevangeliet 1:19

Matteusevangeliet 1:19 SB

Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra vanära över henne. Han beslöt att i hemlighet skilja sig från henne.
SB: Svenskbibel
Dela