Psaltaren 125
B2000D

Psaltaren 125

125
Psalm 125
1En vallfartssång.
De som litar på Herren är som Sions berg,
det rubbas inte, det står fast för evigt.
2Liksom bergen omger Jerusalem,
så omger Herren sitt folk
nu och för evigt.
3De gudlösas spira får inte sträckas
över de rättfärdigas land,
ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.
4Herre, var god mot de goda,
mot dem som har ett redbart sinne.
5Men de som slår in på avvägar,
dem må Herren föra bort
tillsammans med alla ogärningsmän.
Må det gå Israel väl!

Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000. Mer information på svenska finner du här: http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/copyright/.

Lär dig mer om Bibel 2000