2 Johannesbrevet 1

1
Hälsningar
1Från ledaren Johannes, till er som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom. Till Guds församling och dess medlemmar,#I den grekiska grundtexten: Från den gamle, till den utvalda frun och hennes barn. som jag älskar med uppriktig kärlek. Ja, alla som har lärt känna den sanna Guden älskar er, 2för han bor i våra hjärtan och ska vara med oss för evigt. 3Jag ber att Gud, vår Far, och hans Son Jesus Kristus#"Kristus" betyder "den smorde" på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet "Messias" betyder också "den smorde". ska visa oss godhet och omsorg och fylla oss med frid, oss som följer det sanna budskapet om Jesus och älskar varandra.
Kärlek och sanning
4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av er följer det sanna budskapet om Jesus, precis som Fadern har befallt oss.
5Och nu ber jag er, kära vänner, att ni ska älska varandra. Det är ingen ny befallning jag skriver till er om, utan något som vi har hört redan från början. 6Kärlek är att göra det som Fadern har befallt oss. Och det han befallde oss var att vi ska älska varandra, precis som ni har hört från början.
7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus var en verklig människa.#Johannes gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella världen är separerade. Enligt dem dog inte Jesus ande på korset, eftersom kroppen och anden var separerade. Men den som inte erkänner detta är en bedragare, en 'Motståndare till Kristus'#På grekiska: Antikrist. Jämför Andra Thessalonikerbrevet 2:3 och Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 13:1‑10.. 8Akta er för dessa bedragare, så att ni inte förlorar den lön ni#En del handskrifter har: vi. har arbetat för så hårt. Var trogna så ska Gud ge er full lön. 9Den som inte håller sig till Kristus undervisning förlorar sin gemenskap med Gud. Men den som troget följer hans undervisning har gemenskap med både Fadern och Sonen.
10Om någon kommer till er och vill undervisa om något som inte stämmer med det Kristus lärde oss, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot bedragaren blir hans medhjälpare.
Avslutning
12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det i ett brev. Jag hoppas istället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva verklig glädje.
13Medlemmarna i er systerförsamling här hälsar er.#I den grekiska grundtexten: Din utvalda systers barn hälsar dig.

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy