Hebreerbrevet 10:38

Hebreerbrevet 10:38 SVEN

och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 10:38