Hebreerbrevet 10:24

Hebreerbrevet 10:24 SVEN

Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar
SVEN: Svenska 1917
Dela

Hebreerbrevet 10:24

Dela