1 Korinthierbrevet 10:12

1 Korinthierbrevet 10:12 SVEN

Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.
SVEN: Svenska 1917
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korinthierbrevet 10:12