Romarbrevet 1:16

Romarbrevet 1:16 SFB98

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Romarbrevet 1:16

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Romarbrevet 1:16