Psaltaren 103
SFB98

Psaltaren 103

103
Lovprisning till Herren för hans godhet
1Av David.
Lova Herren, min själ,
ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
2Lova Herren, min själ,
och glöm inte alla hans välgärningar,
3han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
4han som återlöser ditt liv från förgängelsen
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
5han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du blir ung på nytt som en örn.
6 Herren handlar rättfärdigt
och skaffar rätt åt alla förtryckta.
7Han lät Mose veta sina vägar,
Israels barn sina gärningar.
8Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och stor i nåd.
9Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt.
10Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar.
11Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
12Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss.
13Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren
över dem som fruktar honom.
14Ty han vet hur vi är skapade,
han tänker på att vi är stoft.
15En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar som markens blommor.
16Vinden drar fram över dem
och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.
17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18när man håller hans förbund
och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 Herren har ställt sin tron i himlen,
hans konungavälde omfattar allt.
20Lova Herren, ni hans änglar,
ni starka hjältar som utför hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
21Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
22Lova Herren, ni alla hans verk,
överallt där hans välde är.
Min själ, lova Herren!

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.