Obadja 1
SFB98

Obadja 1

1
Domsord över Edom
1Obadjas profetia#profetia Ordagrant: "syn". Dvs detta är vad Obadja har sett, vad som uppenbarats för honom.
Så säger Herren, Herren om Edom:
Ett budskap har vi hört från Herren,
och en budbärare är utsänd bland hednafolken:
"Upp, ja, låt oss stå upp
och strida mot det!"
2Se, jag har gjort dig ringa bland hednafolken,
djupt föraktad är du.
3Ditt hjärtas övermod har bedragit dig,
där du sitter bland bergsklyftorna
i din höga boning
och säger i ditt hjärta:
"Vem kan störta mig ner till jorden?"
4Om du än svävade högt som örnen,
och mitt ibland stjärnorna byggde ditt bo,
så skulle jag ändå störta dig ner därifrån,
säger Herren.
5Om tjuvar kommer till dig
eller plundrare om natten,
ja, då är det ute med dig!
Skall de inte stjäla till dess att de fått nog?
Om vinbärgare kommer till dig,
skall de då lämna kvar en efterskörd?
6Hur genomsökt skall inte Esau bli!
Hans dolda skatter skall letas fram!
7Till gränsen skall de driva dig ut,
alla de som stod i förbund med dig.
De skall bedra dig
och bli dig övermäktiga,
de som du levde i fred med.
De som äter ditt bröd
skall lägga en snara under dig.
Det finns inget förstånd hos dem.
8Skall jag inte på den dagen,
säger Herren,
förgöra de visa i Edom
och allt förstånd på Esaus berg?
9Dina hjältar, Teman, skall slås av förfäran,
och var man på Esaus berg
skall bli utrotad och dräpt.
10För våld mot din broder Jakob
skall du höljas med skam och bli utrotad till evig tid.
11Den dag du stod på avstånd,
den dag då främlingar förde bort hans rikedomar
och utlänningar drog in genom hans port
och kastade lott om Jerusalem,
då var också du som en av dem.
12Se inte med lust på din broders dag,
på hans olyckas dag.
Gläd dig inte över Juda barn
på deras undergångs dag.
Spärra inte upp munnen så stort
på nödens dag.
13Drag inte in genom mitt folks port
på deras ofärds dag.
Se inte, också du, på hans olycka med lust
på hans ofärds dag.
Räck inte ut din hand efter hans rikedomar
på hans ofärds dag.
14Stå inte vid vägskälet
för att slå ner hans flyktingar
och utlämna inte hans överlevande
på nödens dag.
Herrens dag
15Ty Herrens dag är nära
för alla hednafolk.
Som du har gjort, så skall det göras mot dig.
Dina gärningar skall komma tillbaka
över ditt eget huvud.
16Ty som ni har druckit på mitt heliga berg,
skall alla hednafolk få dricka utan uppehåll.
De skall dricka, de skall svälja,
de skall bli som om de aldrig varit till.
17Men på Sions berg skall finnas en räddad skara,
och den skall vara helig,
och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar.
18Då skall Jakobs hus bli en eld
och Josefs hus en låga,
och Esaus hus skall vara som strå,
och de skall tända eld på dem och förtära dem.
Ingen skall komma undan av Esaus hus,
ty Herren har talat.
19Då skall de som bor i Sydlandet ta Esaus berg i besittning. De som bor i Låglandet skall ta filisteernas land. Också Efraims land och Samariens mark skall man ta i besittning. Och Benjamin skall ta Gilead. 20 Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanaan ända till Sarefat, liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarad, dessa skall ta Negevs städer i besittning. 21 Frälsare skall dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket skall tillhöra Herren.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln