Matteusevangeliet 18:3

Matteusevangeliet 18:3 SFB98

och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Matteusevangeliet 18:3

Dela