Lukasevangeliet 18:35

Lukasevangeliet 18:35 SFB98

När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela