Lukasevangeliet 18:17

Lukasevangeliet 18:17 SFB98

Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin."
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela