Jona 2
SFB98

Jona 2

2
Jonas bön i fiskens buk och hans räddning
1Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. 2 Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. 3 Han sade:
"Jag ropade till Herren i min nöd,
och han svarade mig.
Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp,
och du hörde min röst.
4Du kastade mig i djupet, mitt i havet,
och strömmar omslöt mig,
alla dina brottsjöar och vågor
svepte över mig.
5Jag tänkte: Jag har drivits bort
från dina ögon.
Men jag skall åter få skåda
ditt heliga tempel.
6Vatten omslöt mig ända upp till halsen,
djupet omgav mig,
sjögräs snärjde in mitt huvud.
7Till bergens grund sjönk jag ner,
jordens bommar slöts för evigt bakom mig.
Men du förde mig levande upp ur graven,
Herre, min Gud.
8Medan min själ tynade bort i mig
tänkte jag på Herren,
och min bön kom till dig
i ditt heliga tempel.
9De som håller sig till fåfängliga avgudar
överger den nåd de fått.
10Med tacksägelse
vill jag offra åt dig,
vad jag har lovat vill jag infria.
Frälsningen är hos Herren!"
11Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln