Johannesevangeliet 2

2
Jesus förvandlar vatten till vin
1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin." 4 Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit." 5 Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er."
6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar.#reningar Se not till Mark 7:3. De rymde omkring hundra liter#omkring hundra liter Ordagrant: "två eller tre metreter". Se Sakupplysning. var. 7 Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten!" Och de fyllde dem ända till brädden. 8 Sedan sade han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. 9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10 och sade: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu."
11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 12 Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.
Det gamla och det nya templet
13Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet#templet avser här tempelplatsen med alla dess byggnader. fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, 16 och till dem som sålde duvor sade han: "Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!" 17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: "Iver för ditt hus skall förtära mig." #Ps 69:10.
18Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" 19 Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." 20 Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" 21 Men det tempel han talade om var hans kropp. 22 När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt.
23Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy