Petrus andra brev 3:9

Petrus andra brev 3:9 SFB98

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Petrus andra brev 3:9

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Petrus andra brev 3:9