Petrus andra brev 3:17

Petrus andra brev 3:17 SFB98

Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela