Första Timoteusbrevet 2:6

Första Timoteusbrevet 2:6 SFB98

som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Första Timoteusbrevet 2:6

Dela