Första Timoteusbrevet 1:15

Första Timoteusbrevet 1:15 SFB98

Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Första Timoteusbrevet 1:15

Dela