Ordspråksboken 31:23

Ordspråksboken 31:23 B2000

På hennes man ser alla med aktning, där han sitter bland de äldste i porten.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Ordspråksboken 31:23