Ordspråksboken 31:14

Ordspråksboken 31:14 B2000

Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmannens skepp.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Ordspråksboken 31:14