Matteusevangeliet 7:17

Matteusevangeliet 7:17 B2000

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 7:17