Matteusevangeliet 12:6

Matteusevangeliet 12:6 B2000

Men jag säger er: här finns det som är större än templet.
B2000: Bibel 2000
Dela