Matteusevangeliet 1:20

Matteusevangeliet 1:20 B2000

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.
B2000: Bibel 2000
Dela