Jesaja 43

43
Herrens befrielse av Israel
1Nu säger Herren,
han som har skapat dig, Jakob,
han som har format dig, Israel:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
2När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
3Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.
Jag lämnar Egypten som lösen för dig,
jag ger Kush och Seba i utbyte.
4Du är dyrbar för mig,
jag ärar och älskar dig.
Därför ger jag människor i utbyte mot dig,
andra folk som betalning för ditt liv.
5Var inte rädd, jag är med dig.
Från öster för jag hem dina barn,
från väster samlar jag er alla.
6Till norden säger jag: Ge mig dem!
och till södern: Släpp dem!
För hem mina söner från fjärran
och mina döttrar från jordens ände,
7alla som bär mitt namn
och som jag har skapat,
format och gjort till min ära.
Endast Herren kan ge räddning
8För fram dem som är blinda fast de har ögon,
döva fast de fått öron.
9Alla folk har samlats, folkslagen möts.
Vem bland dem kunde förutsäga detta
eller förkunna vad som förut skett?
Låt dem kalla sina vittnen, så att de får rätt
och de som lyssnar blir övertygade.
10Men ni är mina vittnen, säger Herren,
min tjänare, den som jag har utvalt,
för att ni skall få insikt och tro mig,
förstå att jag är Gud.
Ingen gud har blivit till före mig,
ingen skall komma efter mig.
11Jag, jag är Herren,
ingen annan än jag kan ge räddning.
12Det var jag som förutsade och förkunnade,
ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren.
Jag är Gud,
13också i framtiden är jag densamme.
Ingen kan rycka något ur min hand,
det jag gör kan ingen göra om intet.
Herrens nya underverk
14Så säger Herren,
er befriare, Israels Helige:
För er skull har jag sänt bud till Babylon.
Jag skall slå sönder portarnas reglar,
från skeppen hörs kaldeernas klagorop.
15Jag är Herren, er Helige,
Israels skapare, er konung.
16Så säger Herren,
han som gjorde en väg genom havet,
en stig genom mäktiga vatten,
17han som lät hästar och vagnar
och starka kämpar rycka ut:
där ligger de och reser sig inte mer,
utsläckta, som en slocknad veke.
18Men glöm det som förut var,
tänk inte på det förgångna.
19Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan,
märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen,
stigar i ödemarken.
20Vilda djur, schakal och struts, skall prisa mig,
för att jag frambringar vatten i öknen,
floder i ödemarken,
så att mitt folk, det utvalda, får dricka,
21det folk som jag har skapat åt mig.
De skall sjunga mitt lov.
Israels rättmätiga straff
22Du åkallade inte mig, Jakob,
tröttade inte ut dig för min skull, Israel.
23Du gav mig inte får som brännoffer,
ärade mig inte med slaktoffer.
Jag betungade dig inte med matoffer,
tröttade dig inte med krav på rökelse.
24Du köpte inte kalmus åt mig,
mättade mig inte med dina slaktoffers fett.
Tvärtom betungade du mig med dina synder
och tröttade mig med dina förbrytelser.
25Jag, jag är den som utplånar dina brott,
för min egen skull,
jag minns inte mer dina synder.
26Stäm mig! Låt oss processa!
För din talan, så att du får rätt.
27Din stamfader syndade,
dina talesmän satte sig upp mot mig.
28Därför förnedrade jag de heliga furstarna,
jag lät Jakob vigas åt förintelse,
lät Israel skymfas.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy