Andra Korinthierbrevet 3:17

Andra Korinthierbrevet 3:17 B2000

Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.
B2000: Bibel 2000
Dela

Andra Korinthierbrevet 3:17

Dela