Första Petrusbrevet 4:16

Första Petrusbrevet 4:16 B2000

Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.
B2000: Bibel 2000
Dela

Första Petrusbrevet 4:16

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Petrusbrevet 4:16