Matteusevangeliet 15:14

Matteusevangeliet 15:14 SFB15

Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, så faller båda i gropen."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 15:14