Jesaja 56
SFB15

Jesaja 56

56
Guds frälsning gäller alla
1 #Ps 106:3, Jes 46:13, 51:5, 62:1, Rom 1:17, 13:11. Så säger Herren:
Håll fast vid det som är rätt,
handla rättfärdigt,
för snart ska min frälsning komma
och min rättfärdighet
uppenbaras.
2 #2 Mos 31:13f, 3 Mos 19:3, 30, 26:2, Jes 58:13f, Jer 17:22f. Salig är den människa som gör så,
den människoson
som håller fast vid det,
som tar vara på sabbaten
och inte ohelgar den,
som avhåller sin hand
från att göra något ont.
3 #5 Mos 23:1, Jes 14:1, Apg 10:34f. Främlingen som sluter sig
till Herren ska inte säga:
"Herren kommer att skilja mig
från sitt folk."
Inte heller ska eunucken#56:3främlingen … eunuckenHade begränsat tillträde till templet (5 Mos 23) men tillbad på hedningarnas förgård. Se t ex 1 Kung 8:41f, Apg 8:27, Ef 2:11f. säga:
"Jag är ett förtorkat träd."
4 För så säger Herren:
De eunucker#56:4eunuckerKastrerade män (jfr Matt 19:12), inte ovanligt bland Orientens hovmän (Apg 8:27). som tar vara
på mina sabbater,
som väljer det jag finner glädje i
och håller fast vid mitt förbund,
5 #2 Sam 18:18, Upp 2:17. åt dem ska jag
i mitt hus och inom mina murar
ge ett minnesmärke och ett namn,
en välsignelse som är bättre
än söner och döttrar.
Jag ska ge dem ett evigt namn
som inte ska utplånas.
6 De främlingar som sluter sig
till Herren
och vill tjäna honom
och älska Herrens namn
och vara hans tjänare,
alla som tar vara på sabbaten
och inte ohelgar den,
som håller fast vid mitt förbund,
7 #1 Kung 8:41f, Hes 20:40, Matt 21:13, Mark 11:17, Luk 19:46. dem ska jag föra till mitt heliga berg
och ge dem glädje
i mitt bönehus.
Deras brännoffer och slaktoffer
ska tas emot på mitt altare,
för mitt hus ska kallas
ett bönens hus för alla folk.#56:7 Citeras av Jesus vid tempelrensningen i Matt 21:13, Mark 11:17, Luk 19:46.
8 #Hes 34:12, Matt 16:18, Joh 10:16. Så säger Herren Gud,
han som samlar Israels fördrivna:
Ännu fler ska jag samla till honom,
till hans församling.
Israels väktare är blinda
9 Alla ni markens vilda djur,
kom och ät,
alla ni vilda djur i skogen!
10 Hans väktare är alla blinda,
de märker ingenting.
De är alla stumma hundar
som inte kan skälla.
De ligger och drömmer,
de älskar att slumra.
11 #Jer 6:13, 8:10, Matt 23:4. Men de är glupska hundar,
de blir aldrig mätta.
Och de ska vara herdar,
de som inget förstår!
Alla går sin egen väg,
var och en söker sin egen fördel,
allesammans.
12 #Jes 22:13f, 1 Kor 15:32. "Kom, jag hämtar vin,
vi berusar oss med starka drycker!
Och morgondagen ska bli
som i dag,
ja, ännu bättre!"

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.