Jesaja 55
SFB15
55
Inbjudan till dem som törstar
1 #Jes 12:3, 44:3, Matt 5:6, 11:28, Joh 7:37, Upp 22:17. Hör, alla ni som törstar,
kom till vattnet!
Och ni som inte har pengar,
kom och köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
och vin och mjölk för ingenting.
2 #Ps 22:27f, Jes 25:6. Varför ger ni pengar
för det som inte är bröd,
era inkomster
för det som inte mättar?
Hör på mig, så får ni äta gott
och er själ njuta av feta rätter.
3 #2 Sam 7:15, 1 Kung 8:25, Ps 89:29, 111:9, Jes 54:10, Apg 13:34. Vänd ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta ett evigt förbund
med er,
den trofasta nåd
som jag lovade David.#55:3den trofasta nåd som jag lovade DavidMessiaslöftet i 2 Sam 7:12f (särskilt vers 14-15). Citeras av Paulus i Apg 13:34 som profetia om Messias.
4 #Ps 2:8f, 72:8f, Upp 1:5. Se, honom har jag satt
till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.
5 Du ska kalla på ett folk
du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig
ska skynda till dig
för Herren din Guds skull,
Israels Helige,
för han har förhärligat dig.
6 #1 Krön 28:9, 2 Krön 15:2, Hos 10:12, Sef 2:3. Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
7 #Ps 130:4, 7, Hes 33:11, Luk 15:20f. Den ogudaktige ska lämna sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till Herren,
så ska han förbarma sig
över honom,
och till vår Gud,
för han vill gärna förlåta.
8 #Rom 8:33. Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar,
säger Herren.
9 #Ps 92:6, 103:11, Jer 29:11. Nej, liksom himlen
är högre än jorden,
så är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än
era tankar.
10 Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,#55:10 Citeras av Paulus i 2 Kor 9:10.
11 #Joh 6:63, Apg 12:24. så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.
12 #1 Krön 16:33, Ps 96:12, 98:8, 105:43. Med glädje ska ni dra ut,
i frid ska ni föras fram.
Bergen och höjderna
ska brista ut i jubel inför er,
markens alla träd
ska klappa i händerna.
13 #Jes 41:19, 60:13. I stället för törnsnår
ska cypresser växa upp,
i stället för nässlor
ska myrten växa upp.
Det ska bli till ära för Herren,
ett evigt tecken
som inte ska utplånas.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015