Sakarja 9
SFB15

Sakarja 9

9
Domsord över Israels fiender
1 #Ps 14:2, 33:13, Jes 17:1, Jer 32:19. En profetia, Herrens ord mot Ha-draks land.#9:1Hadraks landTroligen Hatarikka, persisk provins i Syrien norr om Damaskus. I Damaskus ska det slå ner, för Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. 2 #Hes 26:1f, 28:3f. Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon där man är så vis. 3 Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som smuts på gatorna. 4 Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld.
5 #Jes 14:28f, Jer 47:1f, Hes 25:15f. Ashkelon ska se det och frukta,
Gaza ska darra av ångest
liksom Ekron,
för deras hopp kommer på skam.
Gaza mister sin kung,
och i Ashkelon
kommer ingen att bo.
6 Ett blandfolk ska bo i Ashdod,
och filisteernas stolthet
ska jag utrota.
7 #1 Sam 14:31f, Hes 33:25, Sak 8:22f. Men när jag ryckt blodmaten
ur deras mun
och det vidriga från deras tänder,
då ska också de få bli kvar
åt vår Gud.
De ska bli som stamfurstar i Juda,
och Ekrons folk
ska bli som jebusiterna#9:7jebusiternaJerusalems tidigare invånare som bodde kvar bland israeliterna (2 Sam 5:6, 1 Kung 9:20)..
8 #2 Mos 2:25, 3:7, Jes 60:18, Sak 2:5. Jag ska slå upp mitt läger
omkring mitt hus
mot härar
och mot den som kommer och går.
Ingen förtryckare
ska drabba dem längre,
för jag vaktar nu med öppna ögon.
Sions kung kommer
9 #Jes 12:6, 62:11, Sef 3:14, Sak 2:10, Matt 21:5, Joh 12:15. Fröjda dig stort, dotter Sion!
Jubla, dotter Jerusalem!
Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk,
ridande på en åsna#9:9ridande på en åsnaCiteras i Matt 21:5 och Joh 12:15 som profetia om Jesu intåg i Jerusalem. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar.,
på en åsninnas föl.
10 #Ps 72:8, Jes 2:4, 9:5, 31:1, Mika 4:3, 5:10, 7:12. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
och hästar ur Jerusalem.
Stridens bågar ska bort,
och han ska tala frid
till hednafolken.
Hans välde ska nå från hav till hav,
och från floden till jordens ändar.
Befrielse genom förbundsblodet
11 #1 Mos 37:24, 2 Mos 24:8, Jer 31:32, 38:6, Hebr 9:7, 19f. Och för dig ska jag
på grund av ditt förbundsblod
befria dina fångar
från den vattenlösa hålan.
12 #Jes 40:2, 61:7, Jer 16:19. Vänd åter till ert fäste,
ni fångar som har ett hopp.
Ja, i dag förkunnar jag för er
att jag ska ge er dubbelt igen.
13 #Jes 66:19. För jag ska spänna Juda
som min båge
och lägga Efraim
som pil på den,
jag ska väcka upp dina söner, Sion,
mot dina söner, Grekland#9:13GreklandHebr. Javán, jfr Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Grekerna blev bittra fiender till judarna längre fram under mackabeertiden (100-talet f Kr).,
och göra dig lik en hjältes svärd.
14 Ja, Herren ska uppenbara sig
över dem
och hans pil ska fara ut
som en blixt.
Herren Gud ska blåsa i basunen
och dra fram i söderns stormar.
15 #2 Mos 24:6, 29:12. Herren Sebaot ska beskydda dem.
De ska sluka sina fiender
och trampa på slungstenar#9:15trampa på slungstenarAnnan översättning: ”kuva dem med slungstenar”..
De ska dricka och vråla
som av vin,#9:15dricka och vråla som av vinVissa Septuagintahandskrifter: ”dricka blod som vin”.
de ska fyllas som en offerskål,
som altarets hörn.
16 #2 Sam 12:30, Ps 100:3, Jes 35:4, Jer 31:10f, Joh 10:11. Herren deras Gud
ska frälsa dem på den dagen,
för de är hans hjord, hans folk.
Som ädelstenar i en krona
ska de stråla över hans land.
17 #5 Mos 33:28f, Jes 27:6, Jer 31:12. Hur stor är inte hans godhet,
hur stor är inte hans skönhet!
Unga män ska blomstra av brödsäd
och unga kvinnor av vin.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.