Uppenbarelseboken 5:10

Uppenbarelseboken 5:10 SFB15

Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela