Uppenbarelseboken 3:11

Uppenbarelseboken 3:11 SFB15

Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela