Uppenbarelseboken 11
SFB15
11
De två vittnena
1 #Hes 40:3f. Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.#11:1mät Guds tempelDetta påminner om Hesekiels syn (Hes 40-48). 2 #Ps 79:1, Luk 21:24, Upp 13:5. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.#11:2fyrtiotvå månaderJfr 13:5. I 11:3, 12:6 finns uttrycket "ettusen tvåhundrasextio dagar", i 12:14 "en tid, tider och en halv tid" (dvs tre och ett halvt år). Se även Dan 7:25, 12:7. 3 #Upp 12:6. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg."
4 #Sak 4:2f, 11f. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna#11:4de två olivträden och de två ljusstakarnaSe Sak 4:11-14. som står inför jordens Herre. 5 #4 Mos 16:35, 2 Kung 1:10. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. 6 #2 Mos 7:17f, 1 Kung 17:1. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.
7 #Dan 7:21, Upp 13:1f, 17:18. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. 8 #Jes 1:9f, 3:9, Upp 17:2, 5, 18:10. Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst. 9 Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. 10 #Joh 16:20. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden.
11 #Hes 37:10, Dan 7:22. Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna. 12 #2 Kung 2:11. Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 #Upp 16:18. I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud.
14 #Upp 8:13, 9:12, 15:1. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.
Den sjunde basunen
15 #Ps 2:6f, Dan 2:44, Sak 14:9, Upp 10:7. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen:
"Väldet över världen
tillhör nu vår Herre
och hans Smorde,
och han ska vara kung
i evigheters evighet."
16 #Upp 4:4, 10, 5:8. Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 #Upp 4:8. och sade:
"Vi tackar dig,
Herre Gud Allsmäktig,
du som är och som var,
för att du har tagit makten,
din stora makt,
och nu är kung.
18 #Ps 2:1f, Rom 2:5, 2 Tess 1:6. Folken vredgades,
och din vrede har kommit,
tiden när de döda ska dömas
och du ska löna
dina tjänare profeterna
och de heliga
och dem som vördar ditt namn,
små och stora,
och fördärva dem
som fördärvar jorden."
19 #1 Kung 8:6, Upp 15:5. Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015