Psaltaren 28
SFB15
28
Bön om beskydd
1 #Ps 143:7. Av David.
Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum
mot mig!
Om du är tyst mot mig,
blir jag som de
som går ner i graven.
2 #1 Kung 6:19, Ps 140:7, 141:2. Hör min bön om nåd
när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
mot det allra heligaste
i din helgedom.
3 #Ps 12:3, 26:9, 55:22, 62:5, Jer 9:8. Släpa inte bort mig
med gudlösa och förbrytare,
med dem som talar vänligt
med sin nästa
men har ondska i sitt hjärta.
4 #Ps 62:13, Jer 17:10, Rom 2:6. Löna dem för deras handlingar,
för deras onda gärningar.
Löna dem för deras händers verk,
ge dem för det de har gjort,
5 #Jes 5:12. för de bryr sig inte om
Herrens gärningar,
hans händers verk.
Därför ska han riva ner dem
och inte bygga upp dem.
6 Lovad är Herren,
för han har hört mina böner
om nåd!
7 #1 Mos 15:1, 2 Mos 15:2, Ps 18:3, 59:18. Herren är min styrka
och min sköld.
På honom litar mitt hjärta,
jag får hjälp
och mitt hjärta jublar.
Honom vill jag tacka
med min sång.
8 #Ps 18:51, 27:1, 89:19, 140:8. Herren är sitt folks styrka,
han är ett frälsningens värn
för sin smorde.
9 #Ps 29:11, 95:7, 100:3, Jes 63:9. Fräls ditt folk
och välsigna din arvedel!
Var deras herde
och bär dem för evigt.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015