Psaltaren 103:11

Psaltaren 103:11 SFB15

Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 103:11