Mika 4
SFB15

Mika 4

4
Israel ska återvända till sitt land
1 #Ps 68:17, Jes 2:2f, 66:20, Jer 3:17, Hos 3:5, Sak 8:3, 20f. Det ska ske i den yttersta tiden
att berget med Herrens hus
ska stå fast grundat
och vara högst bland bergen,
upphöjt över höjderna.
Och alla folk ska strömma dit,
2 #Ps 110:2, Jes 51:4, Jer 31:6, Sak 14:9, Joh 4:22. och många folk ska gå i väg och säga:
”Kom, låt oss gå upp
till Herrens berg,
till Jakobs Guds hus.
Han ska lära oss sina vägar
så att vi kan vandra
på hans stigar.”
För undervisningen
ska gå ut från Sion,
Herrens ord från Jerusalem.
3 #Jes 2:4, 11:3f, Joel 3:10, Sak 9:10. Han ska döma mellan många folk
och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,
ända bort i fjärran land.
Då ska de smida sina svärd
till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken ska inte lyfta svärd
mot varandra
och inte mer öva för krig.#4:1f Stycket återfinns även i Jesaja 2:2-4. De två profeterna var samtida och kände troligen varandra.
4 #3 Mos 26:6, 1 Kung 4:25, Jes 1:20, 58:14, Jer 30:10, Sak 3:10. Var och en ska sitta
under sin vinstock och sitt fikonträd#4:4under sin vinstock och sitt fikonträdUttryck för trygghet och gott liv (jfr 1 Kung 4:25, Sak 3:10).
utan fruktan,
för så har Herren Sebaots mun talat.
5 #Ps 96:4f, 97:7, 9, Sak 10:12. Alla andra folk vandrar
vart och ett i sin guds namn,
men vi ska vandra
i Herren vår Guds namn,
alltid och för evigt.
6 #5 Mos 30:3f, Hes 34:16, Mika 2:12, Sef 3:19. På den dagen, säger Herren,
ska jag samla de haltande
och föra samman de fördrivna
och dem som jag har plågat.
7 #Jes 24:23, 60:22, Dan 7:14, Ob v 21, Luk 1:33. Jag ska göra de haltande till en rest
och de fördrivna
till ett mäktigt folk,
och Herren ska vara kung
över dem på Sions berg
från nu och till evig tid.
8 #1 Mos 35:21. Och du Herdetorn,
dottern Sions kulle,
till dig ska det komma,
det forna herraväldet ska komma,
dottern Jerusalems kungadöme.
9 #Jer 8:19. Men varför ropar du så högt?
Finns det ingen kung hos dig,
är din rådgivare borta
eftersom du gripits av vånda
likt en barnaföderska?
10 #Ps 54:10, Jer 4:31. Vrid dig i födslosmärtor
likt en födande kvinna,
dotter Sion,
för nu måste du dra ut ur staden
och bo på öppna fältet.
Ända till Babel#4:10till BabelHit fördes folket bort över hundra år senare, 597 och 587 f Kr (se 2 Kung 24-25). De befriades av perserkungen Koresh 539 f Kr (Esra 1) och fick återvända till sitt land (vers 6). ska du komma.
Där ska du befrias,
där ska Herren förlossa dig
ur dina fienders hand.
11 #Jes 17:12f, Ob v 12. Nu samlas många folk mot dig,
och de säger:
”Hon ska bli orenad,
och våra ögon ska se
med lust på Sion.”
12 #Jer 51:33. Men de känner inte
Herrens tankar,
de förstår inte hans rådslut,
att han har samlat dem
som kärvar till tröskplatsen.
13 #5 Mos 33:17. Res dig och tröska#4:13tröskaAtt krossa skördad säd på tröskplatsen (Jes 28:28), en bild för våldsam behandling., dotter Sion,
för jag ska ge dig horn av järn
och klövar av koppar.
Du ska krossa många folk
och viga bytet från dem åt Herren,
deras skatter åt hela jordens Herre.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.