Matteusevangeliet 13:9

Matteusevangeliet 13:9 SFB15

Hör, du som har öron!"
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela