Malaki 3

3
Förbundets sändebud
1 #Jes 40:3, Matt 11:10, Mark 1:2, Luk 1:76, 7:27. Se, jag ska sända
min budbärare#3:1min budbärareCiteras i Matt 11:10, Mark 1:2, Luk 7:27 som en profetia om Johannes Döparen.
och han ska bereda vägen
för mig.
Och Herren som ni söker ska
plötsligt komma till sitt tempel,
förbundets sändebud#3:1förbundets sändebudAnnan översättning: ”förbundets ängel”. Det nya förbundet (Jer 31:31f) skulle instiftas av Messias (Luk 22:20, Heb 3:1, 9:15).
som ni längtar efter.
Se, han kommer,
säger Herren Sebaot.
2 #Jes 4:4, Joel 2:11, 2 Tess 1:7f. Men vem kan uthärda
den dag då han kommer,
och vem kan bestå
när han visar sig?
Han är som guldsmedens eld
och som tvättarnas såpa#3:2tvättarnas såpaDåtidens rengöringsmedel framställdes av aska..
3 #Ps 51:21, Jes 1:25, Dan 12:10, Sak 13:9. Han ska sätta sig likt den
som smälter och renar silver.
Han ska rena Levi söner,
luttra dem som guld och silver
så att de kan bära fram offergåvor
åt Herren i rättfärdighet.
4 #Ps 51:21, Rom 12:1, Hebr 13:16. Då ska Judas och Jerusalems
offergåvor behaga Herren
som i forna dagar och gångna år.
5 #2 Mos 22:21f, 3 Mos 19:12, 20:10f, 5 Mos 24:17f, Amos 2:6f, 5:12, Upp 20:12f. Jag ska komma till er och hålla dom,
och jag ska vara snabb att vittna
mot trollkarlar
och äktenskapsbrytare
och dem som svär falskt,
mot dem som vägrar
arbetaren hans lön
och förtrycker änkan
och den faderlöse,
som vränger rätten för främlingen
och inte fruktar mig,
säger Herren Sebaot.
Israel inser inte sin synd
6 #1 Sam 15:29, Ps 33:11, Ords 19:21, Jes 14:24, 25:1, 46:10. Jag, Herren, har inte förändrats,
och ni, Jakobs barn,
har inte utplånats.#3:6utplånatsAnnan översättning: ”slutat” (att synda, jfr vers 7).
7 #Sak 1:3f, Matt 3:2, 4:17. Ända sedan era fäders dagar
har ni vikit av från mina stadgar
och inte hållit dem.
Vänd om till mig
så ska jag vända om till er,
säger Herren Sebaot.
Men ni frågar:
”Hur ska vi vända om?”
8 #3 Mos 7:32f, 27:30f, Neh 10:37f, 12:44, Hes 45:13f. Får en människa stjäla från Gud?
Ändå stjäl ni från mig.
Ni säger:
”Vad har vi stulit från dig?”
Tionde och offergåvor.
9 #5 Mos 28:15f, Gal 3:10f. Förbannelse har drabbat er,
för ni och hela folket stjäl från mig.
10 Bär in fullt tionde#3:10fullt tiondeLeviterna behövde sin försörjning för att upprätthålla templets gudstjänstliv (4 Mos 18:21, Neh 13:10f). i förrådshuset#3:10förrådshusetTempeltjänarnas matförråd (jfr 2 Krön 31:11, Neh 13:5, 12).
så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i det här,
säger Herren Sebaot,
om jag inte kommer att öppna
himlens fönster för er
och ösa ut välsignelse
över er i rikt mått.
11 Och jag ska tillrättavisa
skadedjuren#3:11skadedjurenOrdagrant: ”uppslukarna” (t ex gräshoppor, jfr 2 Krön 7:13, Joel 1:4). för er
så att de inte fördärvar
markens gröda,
och er vinstock på fältet
ska inte bli utan frukt,
säger Herren Sebaot.
12 Och alla folk ska kalla er lyckliga,
för ni ska vara ett ljuvligt land,
säger Herren Sebaot.
13 Ni har talat hårda ord mot mig,
säger Herren.
Men ni säger:
”Vad har vi sagt mot dig?”
14 #Job 21:15, Ps 73:13, Jes 58:3. Ni har sagt:
”Det är meningslöst
att tjäna Gud.
Vad vinner vi på att hålla hans bud
och gå sörjande
inför Herren Sebaot?
15 #Job 21:7, Ps 28:5, Mal 4:1. Nu kallar vi
de högmodiga lyckliga.
De som handlar gudlöst
får framgång,
de sätter Gud på prov
och kommer undan med det.”
En minnesbok
16 #Ps 1:6, 56:9, 139:16, Nah 1:7, Mal 4:2, 2 Tim 2:19. Men då talade de som
vördar Herren med varandra,
och Herren hörde och lyssnade.
En minnesbok skrevs inför honom
för dem som vördar Herren
och respekterar hans namn.
17 #2 Mos 19:5, Ps 103:13, Jes 43:1, Tit 2:14, 1 Petr 2:9. De ska vara min dyrbara egendom,
säger Herren Sebaot,
den dag jag utför mitt verk.
Jag ska förbarma mig över dem
så som en man förbarmar sig
över sin son som tjänar honom.
18 #1 Mos 18:25, 2 Mos 11:7, Jes 3:10f. Då ska ni åter se skillnaden
mellan den rättfärdige
och den gudlöse,
mellan den som tjänar Gud
och den som inte tjänar honom.

Nu markerat:

Malaki 3: SFB15

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy